CAT / ESP
inici
Càlcul d’estructures:
STATIC. Ingenieria S.A. Gerardo Rodríguez
 
Càlcul d’instal·lacions:
K2 Consulting. Eduard Bou
Consulting Oficina Tècnica Lluís J. Duart.S.L.
Edifica Ingenieria y Proyectos S.L. Nicolás Espinosa
 
Amidaments i pressupostos:
A3 Arquitectura Tècnica. Jordi Alborç
Estudi Tècnic. Joan Montero
Esteve Sitjà, arquitecte tècnic
Lluís Roig S.L.
TRAM. J.Hierro Associats S.L.
 
enginyera tècnica agrícola
Teresa Galí-Izard