CAT / ESP
inici
CAT 1
Concurs d'Arquitectura per habitatge protegit a Catalunya
Edició: abril 2006 . Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Pàgines: 4, 5
ISBN: 84-393-7056-3
Projectes: 20 HABITATGES PER JOVES - Barcelona 2005