CAT / ESP
inici
HABITATGE ASSEQUIBLE I QUALITAT DE VIDA A BARCELONA (2004-2010)
Edició: 2007. Ajuntament de Barcelona, Institut municipal d'Urbanisme, COAC
Pàgina: 49
ISBN: 978-84-611-4829-5
Projectes: 20 HABITATGES PER JOVES - Barcelona 2005