CAT / ESP
inici
THE CITY OF SMALL THINGS
Edició: Stichting Parasite Foundation. Rotterdam
ISBN: 09 805862 1 8
Pàgines: 102, 103
Projecte: Professor de projectes a l'assignatura optativa “Parasite Project”