CAT / ESP
inici
INFORMACIÓ I DEBAT. Març 2005
Edició: Març 2005 . Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Pàgines: 36, 37
ISSN: 1134-0223
Projectes: 20 HABITATGES PER JOVES - Barcelona 2005
CASA RIBAS - Alella 2001
SEVILLA-BETIS. AREAS DE CENTRALIDAD - Sevilla 2001