CAT / ESP
inici
INFORMACIÓ I DEBAT. 1.222/II
Edició: octubre 1999 . Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Pàgina: 49
ISSN: 1134-0223
Projecte: CONCURS CENTRE D'ATENCIO PRIMÀRIA A MONTIVILI - GIrona 1999