DETALL: Concurs accèsit
AUTORS: Lluís Jubert i Eugènia Santacana
col·laboradors: Elisabeth Fauria
EMPLAçAMENT: C/ Castell de Solterra, Montilivi. Girona
PROMOTOR: COAC, Generalitat de Catalunya, Servei Català de la Salut.
 
ANY PROJECTE: 1999
SUP CONSTRUïDA: 1.551 m²
< menu
CENTRE D'ATENCIó PRIMàRIA A MONTIVILI - GIrona 1999