La proposta pretén apropiar-se del lloc, desenvolupar tot el programa de l'edifici en horitzontal i aconseguir contrastar la baixa alçada de l'edifici amb les edificacions d'habitatges que l'envolten, dotant-lo de representativitat i singularitat. D'aquesta manera la superfície del solar permet desenvolupar en planta baixa la totalitat del programa excepte les instal·lacions situades a la planta superior i evitar als usuaris i al personal sanitari qualsevol tipus de circulació vertical.

L'edifici aïllat respon a la situació urbana del solar, s'alinea als vials però deixa una amplia vorera en el seu voltant per tal de donar la suficient amplitud que requereix l'equipament. La distribució en planta, pràcticament fixa, de les corresponents àrees d'atenció al públic i àrees d'us restringit, obliga a l'edifici a una modulació uniforme formant una retícula fonamental.

El projecte configura una secció variable en funció del programa i dona caràcter a cada un dels espais que formen el centre sanitari amb l'ajuda de l'alçada lliure. Els sostres que configuren els diferents plans a l'interseccionar-se amb les diferents façanes, amb els patis i amb el traçat de la planta, ofereixen una gran varietat d'espais únics que s'afegeixen a la retícula inicial. Aquesta secció variable en alçada es tradueix en les façanes exteriors i forma un perfil superior sinuós, que juntament amb el sòcol irregular configuren els alçats singulars del edifici.

L'edifici es buida per incorporar l'espai verd exterior en el seu interior i establir relacions visuals entre les sales d'espera, les consultes, els patis i l'exterior. La planta compacte s'articula per incorporar patis tancats i oberts a la zona verda.

La ubicació de l'accés principal a la façana oest situa el vestíbul general d'entrada entre les àrees assistencials i les àrees d'ús restringit al públic. L'àrea d'atenció continuada amb un segon accés situat a la façana nord pot funcionar independentment de la resta de l'edifici. Un tercer accés dona a l'àrea d'educació sanitària la necessària autonomia i actua al mateix temps com a sortida d'emergència.
< menu
CENTRE D'ATENCIó PRIMàRIA A MONTIVILI - GIrona 1999