LIVING PLANS
New Concepts for Advanced Housing
Autor: Klaus-Peter Gast
Edició:2005 Birkhäuser - Publishers for Architecture
ISBN-13: 978-3-7643-2184-0
Pàgines: 88, 89
Projectes: CASA JORDI CANTARELL - Púbol 1996
CASA GARRAF - Sitges 1997
CASA TORRIJOS - St Feliu de Llobregat 1999
CASA PEREZ - St Feliu de Llobregat 2000
CASA JORDI CANTARELL - Púbol 1996
< menu